Màn hình LED cơ động

SUNTECH cung cấp màn hình led cơ động cho hội trường tiệc cưới, màn hình led cơ động cho các sân khấu ngoài trời – liveshow, màn hình led cơ động trong nhà… với đầy đủ kích thước khác nhau.

Hiển thị tất cả 13 kết quả

 • man-hinh-led-co-dong-ngoai-troi-p6-3

  Màn hình Led cơ động ngoài trời P6

  Màn hình LED P6 cơ động ngoài trời

  Màn hình LED P6 cơ động là màn hình LED được ghép từ các cabinet. Các cabinet này có thể lắp ghép, tháo rời, di chuyển dễ dàng tới những nơi khách hàng mong muốn. Giá trên tính cho 1mmàn hình (đã bao gồm các chi phí lắp đặt).

  Hotline: 096.502.5080

  Tư vấn kỹ thuật: Miễn phí

  Lắp đặt thi công: Toàn quốc

 • Màn hình led p2.5 cơ động trong nhà

  Màn hình LED cơ động P2.5 trong nhà

  Có khả năng điều chỉnh độ sáng, xử lý âm thanh và hình ảnh rõ nét.
  Có thể di chuyển để tổ chức sự kiện tại nhiều địa điểm khác nhau.
  Kích thước màn hình LED là tùy biến cho phép xây dựng màn hình đạt
  các chuẩn hình ảnh HD720p – FullHD1080p – 2K – 4K.
  Tiết kiệm chi phí hơn các loại màn hình LED P2 cơ động trong nhà.
 • Màn hình led p3 cơ động trong nhà

  Màn hình LED cơ động P3 trong nhà

  • – Có khả năng điều chỉnh độ sáng, xử lý âm thanh và hình ảnh rõ nét.
  • – Có thể di chuyển để tổ chức sự kiện tại nhiều địa điểm khác nhau.
  • – Kích thước màn hình LED là tùy biến cho phép xây dựng màn hình đạt
  • các chuẩn hình ảnh HD720p – FullHD1080p – 2K – 4K.
  • – Tiết kiệm chi phí hơn các loại màn hình LED P2 cơ động trong nhà.
 • Màn hình LED cơ động P3.91 ngoài trời

  Màn hình LED P3.91 cơ động ngoài trời

  Màn hình LED P3.91 cơ động là màn hình LED được ghép từ các cabinet. Các cabinet này có thể lắp ghép, tháo rời, di chuyển dễ dàng tới những nơi khách hàng mong muốn. Giá trên tính cho 1mmàn hình (đã bao gồm các chi phí lắp đặt).

  Hotline: 096.502.5080

  Tư vấn kỹ thuật: Miễn phí

  Lắp đặt thi công: Toàn quốc

 • Màn hình led p3.91 cơ động trong nhà

  Màn hình LED cơ động P3.91 trong nhà

 • Màn hình led cơ động p4

  Màn hình LED cơ động P4 ngoài trời

  Màn hình LED P4 cơ động ngoài trời

  Màn hình LED P4 cơ động là màn hình LED được ghép từ các cabinet. Các cabinet này có thể lắp ghép, tháo rời, di chuyển dễ dàng tới những nơi khách hàng mong muốn. Giá trên tính cho 1mmàn hình (đã bao gồm các chi phí lắp đặt).

  Hotline: 096.502.5080

  Tư vấn kỹ thuật: Miễn phí

  Lắp đặt thi công: Toàn quốc

 • Màn hình LED cơ động P4 trong nhà

  • – Có khả năng điều chỉnh độ sáng, xử lý âm thanh và hình ảnh rõ nét.
  • – Có thể di chuyển để tổ chức sự kiện tại nhiều địa điểm khác nhau.
  • – Kích thước màn hình LED là tùy biến cho phép xây dựng màn hình đạt các chuẩn hình
  • ảnh HD720p – FullHD1080p – 2K – 4K.
  • – Tiết kiệm chi phí hơn các loại màn hình LED P3 cơ động trong nhà.
 • Màn hình LED cơ động P4.81 ngoài trời

  Màn hình LED P4.81 cơ động ngoài trời

  Màn hình LED P4.81 cơ động là màn hình LED được ghép từ các cabinet. Các cabinet này có thể lắp ghép, tháo rời, di chuyển dễ dàng tới những nơi khách hàng mong muốn. Giá trên tính cho 1mmàn hình (đã bao gồm các chi phí lắp đặt).

  Hotline: 096.502.5080

  Tư vấn kỹ thuật: Miễn phí

  Lắp đặt thi công: Toàn quốc

 • Màn hình LED cơ động P4.81 trong nhà

  Màn hình LED P4.81 cơ động là màn hình LED được ghép từ các cabinet. Các cabinet này có thể lắp ghép, tháo rời, di chuyển dễ dàng tới những nơi khách hàng mong muốn. Giá trên tính cho 1mmàn hình (đã bao gồm các chi phí lắp đặt).

  Hotline: 096.502.5080

  Tư vấn kỹ thuật: Miễn phí

  Lắp đặt thi công: Toàn quốc

 • Màn hình LED cơ động P5 ngoài trời

  Màn hình LED P5 cơ động ngoài trời

  Màn hình LED P5 cơ động là màn hình LED được ghép từ các cabinet. Các cabinet này có thể lắp ghép, tháo rời, di chuyển dễ dàng tới những nơi khách hàng mong muốn. Giá trên tính cho 1mmàn hình (đã bao gồm các chi phí lắp đặt).

  Hotline: 096.502.5080

  Tư vấn kỹ thuật: Miễn phí

  Lắp đặt thi công: Toàn quốc

 • Màn hình LED cơ động P5 trong nhà

  Màn hình LED P5 cơ động là màn hình LED được ghép từ các cabinet. Các cabinet này có thể lắp ghép, tháo rời, di chuyển dễ dàng tới những nơi khách hàng mong muốn. Giá trên tính cho 1mmàn hình (đã bao gồm các chi phí lắp đặt).

  Hotline: 096.502.5080

  Tư vấn kỹ thuật: Miễn phí

  Lắp đặt thi công: Toàn quốc

 • Màn hình LED cơ động P6 trong nhà

  Màn hình LED P6 cơ động là màn hình LED được ghép từ các cabinet. Các cabinet này có thể lắp ghép, tháo rời, di chuyển dễ dàng tới những nơi khách hàng mong muốn. Giá trên tính cho 1mmàn hình (đã bao gồm các chi phí lắp đặt).

  Hotline: 096.502.5080

  Tư vấn kỹ thuật: Miễn phí

  Lắp đặt thi công: Toàn quốc

 • Màn hình LED cơ động P8 ngoài trời

  Màn hình LED P8 cơ động ngoài trời

  Màn hình LED P8 cơ động là màn hình LED được ghép từ các cabinet. Các cabinet này có thể lắp ghép, tháo rời, di chuyển dễ dàng tới những nơi khách hàng mong muốn. Giá trên tính cho 1mmàn hình (đã bao gồm các chi phí lắp đặt).

  Hotline: 096.502.5080

  Tư vấn kỹ thuật: Miễn phí

  Lắp đặt thi công: Toàn quốc

0965025080