Tag Archives: màn hình LED

Bộ điều khiển màn hình LED là gì ?!

Bộ điều khiển LED là các loại cards offline hoặc online, dùng chung với bộ xử lý hình ảnh để điều khiển và hiển thị trên màn hình LED P3, Màn hình LED P4...