Tin tức Tư vấn màn hình LED

Bộ điều khiển màn hình LED là gì ?!

“Bộ điều khiển màn hình LED còn được gọi là bộ điều khiển hiển thị Led hoặc card điều khiển. Chức năng chính của nó là thu nhận hình ảnh và video từ máy tính  hoặc đầu tín hiệu có giao diện DVI để hiển thị. Dựa vào hệ thống điều khiển, màn hình hiển thị LED có thể được được phân vùng và hiển thị dữ liệu hình ảnh, video.” Phân loại bộ điều khiển màn hình LED 1.Bộ điều khiển màn hình LED không đồng bộ Đối với bộ điều khiển màn…

Đọc thêm