Công trình

Màn hình LED P5 trong nhà tại nhà khách chính phủ

Thi công màn hình LED P5 trong nhà tại nhà khách chính phủ Nhằm chuẩn bị cho hội nghị cấp cao APEC 2017 tổ chức tại Việt Nam, ban quản lý nhà khách chính phủ đã có kế hoạch nâng cấp các phòng chức năng nhằm phục vụ các hội nghị quan trọng sẽ được tổ chức tại nhà khác. Hạng mục màn hình LED được đặc biệt lưu ý bổ sung bởi những ưu điểm của nó mang lại khi phục vụ các hội nghị, cuộc họp lớp. Hiện…

Đọc thêm